Firmy i Instytucje


  Obecnie trudno sobie wyobrazić nasze miejsce pracy, w którym nie mielibyśmy dostępu do wody pitnej. Zazwyczaj są to miejsca w których stoją dystrybutory z wodą w butlach 19l. Niewątpliwie jest to popularne rozwiązanie do którego wielu z nas się przyzwyczaiło. Ale czy jest ono najlepsze i w pełni zaspakaja nasze oczekiwania?

Odpowiedzmy  sobie ma pytanie czy nie spotkaliśmy się nigdy z takim sytuacjami jak: 

- brakiem miejsca na składowanie i magazynowanie butli,                     - brakiem wody w szczególności w sezonie letnim,

- zazielenieniem wody w butlach będącym efektem procesu fotosyntezy czyli jej nasłonecznienia,

- niezadawalajacym smakiem wody będącym konsekwencją braku okresowej konserwacji dystrybutora w tym również brakiem sanityzacji,

- wzrastających kosztów za wodę.                                                   

Jeżeli zetknęliśmy się chociaż z jedna z powyższych sytuacji, która powodowała narastający dyskomfort to wówczas  warto zastanowić się nad  zamianą sytemu i instalacją dystrybutora filtrującego, który zapewni wszystkim użytkownikom stałą dostępność do świeżej wodę w nieograniczonych ilościach bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dedykowane rozwiązania